Hotărâre a Consiliului Local – privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 210/07.02.2018 şi  trecerea în domeniul privat al municipiului Topliţa a suprafeţei de 333 mp. teren, imobil situat pe str. 1 Decembrie 1918 – fără număr administrativ -, înscris în CF nr. 56042 Topliţa nr. cad. 56042 | Info hotărâre: Nr. 67 / 26 Aprilie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut