Hotărâre a Consiliului Local – privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 203/2017 referitoare la majorarea, începând cu 1 ianuarie 2018,  cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Murelor nr. 6,  proprietatea Domnului Chiorean Vasile, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită | Info hotărâre: Nr. 178 / 22 Noiembrie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut