Hotărâre a Consiliului Local –                                       privind desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile                                     de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al                      Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2018-2019 | Info hotărâre: Nr. 160 / 23 Octombrie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut