Hotărâre a Consiliului Local – privind darea în folosinţă pentru utilitate publică / drept de servitute a terenului în suprafaţă totală de 3197   mp. (din care 35 mp. teren ocupat definitiv şi 3162 mp. teren ocupat pe durata execuţiei lucrărilor), situat pe str. Mesteacănului făcând parte din domeniul public al localităţii, în scopul executării lucrărilor reprezentând „Schimbare LES MT ieşiri din Staţia 110/20 KV Topliţa  judeţul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 137 / 25 Iulie 2016

Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 52/2016- referitoare la aprobarea metodologiei de calcul al pretului de referinta privind valorificarea masei lemnoase din proprietatea municipiului Toplita, administrata de Consiliul Local Toplita, metodologie intocmita de Ocolul Silvic Lunca Bradului, aferenta anului de productie 2016 | Info hotărâre: Nr. 69 / 14 Aprilie 2016

Sari la conținut