ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a sportului din Municipiul Toplița pe anul 2021

 1. Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772.
 2. Solicitanții pot fi: structuri sportive, conform art.21 alin.(1) din Legea 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, (asociaţiile sportive; cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița şi care dispun de certificat de identitate sportivă.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 1. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
 • Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul ”Concurăm pentru sportul toplițean” 
 • pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional;
 • organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional.
 • Sportul pentru toţi – evenimente sportive
 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi;
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori;
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi international;
 • participarea la competiţii sportive de masă.

 • Sportul pentru persoanele cu nevoi special
 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale membrilor organizației beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Municipiul Toplița.

 1. Suma aprobată: 100.000 lei.
 2. Durata programului: anul bugetar 2021.
 3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele depuse în plic, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de depunere este 30.07.2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, biroul nr. 203, persoana de contact: Kalapács Zita, tel: 0266-341871, interior 26, email: integrare@primariatoplita.ro și de pe site-urile www.primariatoplita.ro .

Administrator public,

Rugină Dan Ciprian

Descarca documentatie program sport

Sari la conținut