ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița, pe anul 2021

 1. Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița,str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772.
 2. Solicitanții pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, –care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Toplița sau culte religioase – constituite conform legii.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
 • Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați;
 • Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat;
 • Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri;
 • Editarea și tipărirea materialelor de specialitate (cărți, broșuri, etc.) în domeniul învățământului profesional;
 • Diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice ca al judeţului Harghita;
 • Achiziționarea mijloacelor, echipamentelor, auxiliarelor, softurilor si consumabilelor specifice dezvoltarii competențelor individuale ale elevilor cu CES;
 • Sprijinirea desfășurării activităților complementare/suplimentare de dezvoltare a elevilor cu CES;
 • Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
 • Organizarea activităţilor ştiinţifice;
 • Asigurarea cheltuielilor de transport în cazul organizării programelor în școli, privind educația pentru sănătate în vederea asigurării șansei pentru elevi de a practica sport;
 • Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc);
 • Organizarea unor schimburi de experiențe profesionale (vizitarea fermelor și a fabricilor);
 • Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională;
 • Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat conform OMEN nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ” Scoală după școală”;

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

 1. Suma aprobată: 100.000 lei.
 2. Durata programului: anul bugetar 2021.
 3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele depuse în plic, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de depunere este 29.07.2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, biroul nr. 203, persoana de contact: Kalapács Zita, tel: 0266-341871, interior 26, email: integrare@primariatoplita.ro și de pe site-urile www.primariatoplita.ro .

Administrator public,

Rugină Dan Ciprian

Descarca documentatie program tineret

Sari la conținut