ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2021

 1. Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița,str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772.
 2. Solicitanții pot fi: Persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale în proporție de minim 80% pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița, și își au sediul, în Municipiul Toplița, județul Harghita.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 1. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea realizării taberelor de creație literară, muzicală, plastică modernă sau tradițională;
 • sprijinirea organizării de întâlniri, festivaluri ale muzicii corale, clasice, folk, folclor
 • sprijinirea activității formațiilor muzicale, a diferitelor arte interpretative din Municipiul Toplița,
 • sprijinirea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate,
 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din Municipiul Toplița,
 • sprijinirea programelor, proiectelor și acțiunilor cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii.
 • sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale municipiului Toplița,
 • sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor municipiului Toplița;

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Municipiul Toplița.

 1. Suma aprobată: 100.000 lei.
 2. Durata programului: anul bugetar 2021.
 3. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele depuse în plic, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de încărcare este 28.07.2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

 

 1. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, se pot procura de la sediul Primăriei municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, biroul nr. 203, persoana de contact: Kalapács Zita, tel: 0266-341871, interior 26, email: secretariat@primariatoplita.ro și de pe site-urile www.primariatoplita.ro .

Administrator public,

Rugină Dan Ciprian

Descarca documentatie program cultura

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut