Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplita, judetul Harghita

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

VALOARE TOTALĂ PROIECT:   11.778.850,46 lei, din care

 • total eligibil: 9.897.823,18 lei (inclusiv contribuția proprie)
 • contribuție proprie (15%): 1.484.673,46 lei
 • cheltuieli neeligibile: 1.881.027,30 lei

 Durata totala estimata de realizare a investiției este de 24 luni.

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea sigurantei pacientilor in actualul context al crizei sanitare, prin realizarea de investitii, intr-un interval de 32 de luni, pentru modernizarea/reabilitarea Spitalului Municipal Toplita, investitii menite sa conduca la dezvoltarea/asigurarea unei capacitati adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de SARS-CoV-2. Astfel, scopul acestor investitii consta in consolidarea/dezvoltarea capacitatii infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Toplita pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19.

Investitia realizata va contribui la atingerea indicatorului de rezultat al programului si anume cresterea capacitatii adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare prin:

 • asigurarea securitatii pacientilor chiar si in cazul in care numarul acestora va creste si va necesita concomitent administrarea unor concentratii crescute de oxigen;
 • asigurarea conditiilor de siguranta intr-o incinta medicala in care se administreaza oxigen in scop terapeutic;
 • monitorizarea continua a concentratiei de oxigen cu senzori/ analizatoare de oxigen pentru controlul concentratiei de oxigen;
 • Aducerea la normele si cerintele actuale a instalatiilor electrice si diminuarea riscului de suprasolicitare a acestor, a producerii scurt-circuitului, a incendiilor s.a.
 • Posibilitatea climatizarii spatiilor si tratarea aerului pentru confortul pacientilor
 • Implementarea proiectul va contribui la atingerea următoarelor beneficii:
 • răspuns în timp util şi eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19;
 • Realizarea unei circulatii controlate si restrictive a aerului în sălile de operatie si în saloanele de terapie intensivă din blocul operator. De asemenea instalatiile de ventilare în aceste spatii vor functiona cu 100% aer proaspăt cu filtrarea aerului în 3 trepte
 • Consolidarea infrastructurii de fluide medicale
 • protectia personalului si a pacientilor o data cu crearea unei infrastructuri adecvate care sa faca față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19.
 • evitarea tragediilor cauzate de suprasolicitarea retelelor de gaze medicale cât și cele de energie electrică;
 • Furnizarea de servicii medicale de calitate si sigure;
 • Reducerea costurilor cauzate de evenimente adverse (incendii, etc)
 • BENEFICIILE importante sunt de 3 tipuri:
 • sociale: intarirea coeziunii sociale, siguranta pacientilor, viteza de raspuns in situatii de criza precum pandemia de Sars-Cov-2, s.a.;
 • economice pe termen lung: economii privind cheltuielie cu mentenanta, intretinerea, reparatia instalatiilor, acestea fiind noi;
 • mediu: imbunatatirea calitatii mediului prin modernizarea instalatiilor si utlizarea surselor electrice ce duc la  consum redus si emisii mai scazute de CO2

 

Descrierea investiţiei

In vederea consolidarii infrastructurii medicale care suporta in prezent o presiune suplimentara in contextul epidemiei de COVID, investitia ce va fi realizata prin proiect va viza lucrari de moderniz/extinderea  a infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplita, judetul Harghita. Prin implemenetarea acestui proiect se propun următoarele intervenții asupra spitalului, astfel:

 1. Refacere completă instalații electrice pentru a îndeplini normele spitalicesti NP015/1997, normativul de instalatii electrice I7/2011 si standardul SR EN 60364-7-710:
  • înlocuirea tuturor tablourilor electrice existente (cu exceptia tablourilor TE-STS, TE-dist, TE-uscatoare, TE-Buc si TE-subsol) si complet cu tablouri electrice cf normelor în vig;
  • înloc în totalitate a iluminatului normal fluorescent existent cu corpuri de iluminat cu tuburi led, cu respect tipurilor de iluminat normal si a niv de iluminare cf normelor în vigoare;
  • înloc prizelor existente si complet cu prize în maj spatiilor;
  • echiparea tablourilor electrice cu aparatură de protectie si cu auxiliare corespunz pentru monitoriz starii deschis/inchis a aparaturii de protectie prin sisteme de comunicatie cu conectare la reteaua Ethernet a spitalului. Se vor prevedea sol de monitorizare continua a incarcarii circuitelor, cu prealarme si alarme in caz de depasirea a unor praguri prestab;
  • pentru spatiile din grupa 2 de servicii de securitate se va implem sistemul IT medical si un sistem de monitoriz continua a rezistentei de izolatie;
  • prevederea unui grup electrogen de 145 kVA cu motor diesel si AAR; acesta va deservi receptorii de securitate cu timpul de comutare >15 s aferenti corpului F etaj 1 si receptorii de securitate cu timpul de comutare ≤ 15 s aferenti corpului F, subsol;
  • prevederea unui grup electrogen de 400 kVA cu motor diesel si AAR; acesta va deservi receptorii de securitate ai spitalului cu timpul de comutare >15 s precum si receptorii de securitate cu timpul de comutare ≤ 15 s (cu exceptia corpului F);
  • se vor monta UPS-uri de 20 kVA, 400V/230V-50Hz, în varianta online dubla conversie si avand un bypass de întretinere, pentru receptorii de securitate din grupa 2 cu timpul de comutare ≤ 0.5 s;
  • încăperile din grupa 2 de servicii de securitate se suplimenteaza fată de situatia existenta cu 3 console, retea IT medical echipate cu 12 locuri de prize, 230V / 16A, o priză de oxigen si o priză de aer comprimat;
  • încăperile din grupa 2 de servicii de securitate se suplimenteaza fată de situatia existenta cu 3 console, retea IT medical echipată cu 6 locuri de prize, 230V / 16A, o priză de oxigen si o priză de aer comprimat;
  • suplimentare si înlocuire lampi bactericide UV, conform NP015/1997;
  • se înlocuiesc lămpile scialitice din sălile de operatii 1 si 3;
  • se refac toate circuitele electrice si se vor utiliza cabluri din cupru cu întârziere la propagarea flăcării, cu emisie redusă de fum si fără halogeni de tip NHXH, N2XH si NHXCH si tuburi de protectie halogen free;
  • traseele de cabluri se vor realiza aparent pe elementele de constructie în plintă PVC si pe paturi de cabluri sau îngropat în pereti, tavane dacă este posibil.
 1. Refacerea infrastructurii de fluide medicale pentru a îndeplini următoarele norme în vigoare: NP015/1997 – “Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora“, SR EN ISO 7396-1:2007 – “Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 1: Instalații pentru gaze medicale comprimate si vacuum“, HTM 02-01:2006 – “Memorandum tehnic. Sisteme de tevi de gaze medicale. Proiectarea, instalarea, validarea si verificarea instalatiilor de gaze medicale“, Ordinul 914 : 2006 – pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, ISO 7396 – 1,2 privind fluidele medicale, SR EN 13348-2002 – “Cupru si aliaje din cupru. Tevi de cupru rotunde fara sudura pentru gaze medicale sau vid “:
 • se vor prevedea în toate saloanele prize de perete de oxigen si de aer comprimat cu conectare rapida conform normelor în vigoare; în saloanele în care există în prezent prize rapide, acestea se mentin pe pozitie;se înlocuiesc consolele de fluide medicale din sălile de operatie si din saloanele de terapie intensiva de la etajul 2 si se echipeaza conform normelor în vigoare;
 • refacerea traseului existent de fluide medicale (oxigen si aer comprimat) de la parter si etaje;
 • se prevăd instalatii de gaze medicale tip vacuum la etajul 2, în sălile de operatie si în saloanele de terapie intensiva;
 • se prevăd instalatii de gaze medicale tip CO2 la etajul 2, în sălile de operatie;
 • pe fiecare nivel, pe corpul central de circulatie al spitalului se prevăd robineti cu bila de sectionare, pentru a sectoriza fiecare corp / sectie în parte;
 • pe fiecare nivel se prevăd tablouri de control si alarmare pentru fluidele medicale;
 • infrastructura de fluide medicale se realizeaza cu tevi si fitinguri din cupru medical ;
 • se prevede statie de vacuum si statie de distributie cu butelii CO2 ;
 • se prevede statie de producere oxigen; în prezent statia de oxigen existentă este cu închiriere si cu o capacitate mult mai mică fată de fluxurile de oxigen necesare spitalului.
 1. Se prevăd instalații de ventilare mecanică tip dublu flux, la etajul 2, în sălile de operatie si în saloanele de terapie intensiva de la etajul 2, corp A, cu respectarea normelor NP015/1997 – “Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora“ si I5/2010 – “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare si climatizare“.
Contractul de finanțare a fost reziliat.
– Proiectul nu a putut fi implementat în condițiile și în termenele specificate în contractul de finanțare;
– Perioada de implementare a proiectului se împlinește la data de 31.12.2023;
– Soluția tehnică propusă pentru realizarea unor lucrări a fost dificil de realizat iar din acest considerent, s-a solicitat încheierea unui act adițional referitor la diminuarea valorii contractului de finanțare și totodată renunțarea la anumite lucrări prevăzute inițial în documentația tehnică depusă, respectiv la lucrările de instalații de ventilare mecanică tip dublu flux, la etajul 2, în sălile de operație și în saloanele de terapie intensivă de la etajul 2, corp A;
– Procedura de încheiere act adițional nu a fost finalizată până la data de 24.11.2023, fapt care a impiedicat beneficiarul să demareze achiziția privind execuția lucrărilor;
– Actul aditional de reziliere a fost incheiat in baza prevederilor art. 3, alin. (1) ale Instrucțiunii AM POIM nr. 70 din data de 09.11.2023, conform carora: “(1) Beneficiarii care nu pot implementa integral activitațile proiectului si nu pot asigura funcționalitatea investiției realizată pâna cel târziu la data de 24 noiembrie 2023, prin care vor solicita prelungirea perioadei de finalizare pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2024. (2) Prin derogare de la alin. (1), beneficiarii care nu pot implementa integral activitățile proiectului si nu pot asigura funcționalitatea investiției realizata prin proiect pâna la 31 decembrie 2023, pot solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, potrivit art. 15 alin. (3) din Condiții Generale ale contractului de finanțare.
04-2021
Inițiativa
04-2021
19-07-2021
A fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 136/19.07.2021
19-07-2021
17-08-2021
S-a întocmit Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 25898/17.08.2021
17-08-2021
26-08-2021
A fost aprobată prin HCL 135/26.08.2021 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 25898/17.08.2021.
26-08-2021
24-11-2021
S-a eliberat avizul Direcției Județene pentru Cultură Harghita.
24-11-2021
02-12-2021
S-a întocmit Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) modificată, nr. 45093/02.12.2021 .
02-12-2021
08-12-2021
Au fost aprobate prin HCL Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) nr. 45093/02.12.2021, indicatorii tehnico-economici aferenti, precum și costurile proiectului .
08-12-2021
27.12.2021
Proiect depus spre finanțare.
Proiect intrat în evaluare.
27.12.2021
07.2022
Proiect admis spre finanțare și aflat în faza de precontractare.
07.2022
13.09.2022
S-a semnat contractul de finanțare
In data de 13.09.2022 s-a semnat contractul de finanțare cu nr. 1691 pentru proiectul mai sus menționat, înregistrat la instituția noastra cu nr. 32268/26.09.2022 cu termen de implementare pana în 31.12.2023.
13.09.2022
28-12-2023
S-a reziliat contractul de finanțare.
Proiectul nu a putut fi implementat în condițiile și în termenele specificate în contractul de finanțare; Perioada de implementare a proiectului se împlinește la data de 31.12.2023; Soluția tehnică propusă pentru realizarea unor lucrări a fost dificil de realizat iar din acest considerent, s-a solicitat încheierea unui act adițional referitor la diminuarea valorii contractului de finanțare și totodată renunțarea la anumite lucrări prevăzute inițial în documentația tehnică depusă, respectiv la lucrările de instalații de ventilare mecanică tip dublu flux, la etajul 2, în sălile de operație și în saloanele de terapie intensivă de la etajul 2, corp A; Procedura de încheiere act adițional nu a fost finalizată până la data de 24.11.2023, fapt care a impiedicat beneficiarul să demareze achiziția privind execuția lucrărilor;
28-12-2023

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut