Hotărâre a Consiliului Local –                                                    HOTĂRÂREA   NR. 4 / 2020 privind utilizarea sumei de 5.200.000,00 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2019 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2020 | Info hotărâre: Nr. 4 / 9 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut