Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 32/20.02.2020         privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr.9607/2010, pentru locuința de necesitate situată în municipiul Toplița, str.Tîrgului, nr.3/A, bl.A, ap.9, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, de pe numele Bajko Attila Deneș pe numele Marton Maria,  în urma  decesului acestuia | Info hotărâre: Nr. 32 / 20 Februarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut