Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea şi completarea HCL nr. 83/2016 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI”, a amplasamentului Campus Şcolar Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Topliţa”, judeţul Harghita şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare, Extindere şi Dotare, Campus Şcolar Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Topliţa”, judeţul Harghita, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2016 | Info hotărâre: Nr. 150 / 28 Septembrie 2017

Sari la conținut