Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare pe anul 2017 a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii  nr. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale | Info hotărâre: Nr. 3 / 31 Ianuarie 2017

Sari la conținut