Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea organizării negocierii directe şi a preţurilor de pornire la negociere pentru  partizile de masă lemnoasă – 241 mc. – constituite din produse accidentale, proprietate  privată a municipiului Topliţa – administrată de Consiliul Local, negociere organizată de Primăria municipiului Topliţa, în scopul valorificării,  conform anexei nr.1, precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2017 | Info hotărâre: Nr. 129 / 12 Septembrie 2017

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut