Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea modificării prin act adiţional al contractului de închiriere nr. 13566/2008  pentru  locuinţa  ANL situată în municipiul Topliţa,  str. Izvoarelor,  bl.1C, sc.1,ap.2, în sensul schimbării părţii contractante – chiriaşului  de pe Horvat Elena  pe Tătaru Elena (aceeaşi persoană), ca urmare a celor dispuse prin Sentinţa civilă nr. 333/2017 – definitivă, emisă de Judecătoria Topliţa | Info hotărâre: Nr. 160 / 30 Octombrie 2017

Sari la conținut