Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea modificării poziţiei nr. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2016 – Păşune împădurită a municipiului Toplita cu consistenţa mai mare de 0,4 ( K >0,4), în sensul schimbării modului de valorificare a produselor secundare în volum de 1940 mc, ca masă lemnoasă fasonată şi a schimbării destinaţiei acestui volum de masă lemnoasă ca având destinaţia de consum propriu, pentru instituţii subordonate şi pentru populaţie, precum şi a Documentaţiei de atribuire prin procedura de atribuire: procedură simplificată într-o singură etapă nr.  8620/26.06.2017 pentru  contractul de servicii : „Exploatare forestieră a masei lemnoase aferentă anului de producţie 2017” | Info hotărâre: Nr. 99 / 27 Iunie 2017

Sari la conținut