Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 214/2019 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  -Infiintare distributie gaze naturale in Municipiul Toplita, judetul Harghita aprobat prin HCLnr. 87/2019  si aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Toplita a  obiectivul de investitii – Infiintare distributie gaze naturale | Info hotărâre: Nr. 214 / 23 Decembrie 2019

Sari la conținut