Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 207/ 2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Gării, conform  contractului de concesiune nr. 47/28.10.2019  încheiat cu Cif Ioana Ileana, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 207 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut