Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 191/2019   privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126701 și a cheltuielilor legate de acesta | Info hotărâre: Nr. 191 / 13 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut