Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 188 / 2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la concesionarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr.50117, situat în Topliţa, str. Sportivilor, nr.6 – Piața de zi bazar,în suprafaţă totală de 480 mp., teren aferent construcţiilor reprezentând chioșcuri din aluminiu tip termopan – 24 bucăți | Info hotărâre: Nr. 188 / 9 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut