Hotărâre a Consiliului Local – HOTǍRÂREA NR. 181/2019 privind aprobarea prețurilor  de referință pentru anul de producție 2020, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița | Info hotărâre: Nr. 181 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut