Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 179/2019 privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona C, str.  Garoafelor, nr.1,  coproprietatea lui Sinko Maria Magdalena, Sinko Romeo Kristof, Sinko Zsolt Laszlo, Sinko Erika Izabella ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită | Info hotărâre: Nr. 179 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut