Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 169 /2019 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 200/14.12.2017, referitoare la majorarea, începând cu 1 ianuarie 2018,  cu 300% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Avram Iancu, nr.vechi 47, nr. nou 65,  proprietatea SC Astoria Service SRL, cu sediul în municipiul Toplița, str.Sportivilor, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită | Info hotărâre: Nr. 169 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut