Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 162 / 24.10.2019 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe pentru tineri,  situate în municipiul Topliţa, str.Izvoarelorși stabilirea chiriei lunare,  ca urmare a cererilor de renunțare la contractele de închiriere,  depuse de către foștii chiriaşi. | Info hotărâre: Nr. 162 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut