Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR.  159/2019 privind aprobarea transferului dreptului de  concesiune  asupra terenului în suprafaţă de 20,92 mp., pe care există o construcţie reprezentând cale de acces,  conform contractului de concesiune nr.  13/2005 și act adițional nr.1, situat în str. Victor Babeș, bl.B, sc.I, ap.2 de pe Laslo Adrian (SC Salvia Top SRL) pe Imbăruș Nicolescu Mihai Dumitru – (SC Clinurolog SRL) | Info hotărâre: Nr. 159 / 24 Octombrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut