Hotărâre a Consiliului Local –                            HOTĂRÂREA NR. 156/ 2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Sportivilor – lot 4 conform  contractului de concesiune nr. 221/08.01.2010  încheiat cu Varga Viola, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 156 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut