Hotărâre a Consiliului Local –          HOTĂRÂREA NR. 154/ 2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Sportivilor – lot 4 conform  contractului de concesiune nr. 4/04.01.2010  încheiat cu Nistea Floarea, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 154 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut