Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 153/ 2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Dealului – lot 5 conform  contractului de concesiune nr. 324/11.01.2010  încheiat cu Stoian Angela, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 153 / 24 Octombrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut