Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 174/27.11.2019 privind aprobarea  rezilierii  contractului de închiriere nr. 1442/2014 modificat prin actul adiţional nr.4284/2015 încheiat cu doamna Sorlea Cristina-Mariana  pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă, situat în municipiul Toplița, str.Nicolae Bălcescu,bl.F,sc.6,ap.2. | Info hotărâre: Nr. 174 / 27 Noiembrie 2019

Sari la conținut