Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr.  160/ 24.10.2019 privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru trei chiriaşi din spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aparținând fondului locativ al municipiului Topliţa. | Info hotărâre: Nr. 160 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut