Extindere rețea de apă și canalizare pe diferite străzi din municipiul Toplița

Grad de Realizare
0%

Coordonatorul investiției

Municipiul Toplița

Responsabil contract

Urzică Dumitru

Anul

2022

Starea investiției

 Proiect aprobat pentru finanțare prin
Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny” 

Nr. contract

 

Data contractului

 

În ultimii ani, dupa consolidarea structurilor democratice și a economiei de piață, se poate constata o creștere a numarului de imobile cu scop rezidențial și turistic dar și a numărului societățiilor comerciale care își stabilesc sediile in cadrul localității. Pentru a satisface nevoile edilitare în creștere a locuitorilor este necesară extinderea sistemelor de apa/canalizare pe raza Municipiului Toplița.

Ca urmare Primaria Municipiului Toplița și-a propus obiectivul de extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă cu aproximativ 1.452m și de canalizare menajera cu aproximativ 7.069m pe diferite strazi din localitate, dupa cum urmează:

 Nr.Strada Lungime canal (m) Lungime apa (m) 
 1str. Murelor  1.422,001.452,00 
 2 str. Lungă 1.365,00 
 3 str. Tarniței 127,00 
 4 str. Ghioceilor216,00 
 5 str. Crinului  841,00 
 6str. Agricultorilor  575,00 
 str. Florilor 120,00 
 8 str. Pădureni 1.723,00 
 9 str. Măgura 707,00  

 

Pentru realizarea acestui obiectiv Primaria Municipiului Toplița a depus cerere de finanțare în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program care are ca obiectiv modernizarea comunitățiilor locale prin realizarea de investiții în infrastructurile locale, finanțat din bugetul de stat și aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

CERERE DE FINANȚARE

Finanțator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației

Beneficiar: U.A.T. Municipiul Toplița

Nr. inreg. cerere finanțare: 31879/05.10.2021 

Nr. MDLPA: 123138/13.10.2021

Tip Proiect: Proiect integrat (mai multe categorii de investiție)

Denumiea obiectivului de investiție: Extindere retea apa si canalizare strazile: Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor, Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura din Municipiul Toplița, județul Harghita

Categorie de investiție: Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale (Extindere / Extindere)

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou

Amplasament: Străzile: Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor, Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura din Municipiul Toplița, județul Harghita

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 60

Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.: 155/08.10.2021

Valoarea totala a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 7,531,228.00

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 7,031,228.00

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 500,000.00

Valoarea calculată conform standardului de cost (lei fără TVA): 5,059,100,00

Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fără TVA)/km sau locuitor sau locuitor echivalent: 4,469.00

REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru a) Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + b) Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale:

– Lungime rețea de distribuție: 1452.0000 metri;
– Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 1132
– Rezervor de înmagazinare: Existent
– Stație de tratare a apei: Existentă

– Tip rețea: Ape uzate
– Lungime rețea de canalizare (colectare): 7069.00 metri
– Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1132
– Stație de epurare: Existentă
– Sursa de apă: Existentă

2021
Realizare Studiu Fezabilitate „Extindere rețea de apă și canalizare pe diferite străzi din Municipiul Toplița”
2021
2021
Realizare Studiu Geotehnic „Extindere rețea de apă și canalizare pe diferite străzi din Municipiul Toplița”
2021
10.2021
Întocmirea, aprobarea prin HCL și depunerea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
10.2021
18.07.2022
S-a emis Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1243/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care s-a aprobat finanțarea pentru UAT municipiul Toplița a obiectivului „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita”.
În vederea încheierii contractului finanțare MDLPA a solicitat încarcare documente și soluționare clarificării.
18.07.2022
10.2022
În curs de soluționare și depunere clarificări și documente solicitate de MDLPA în vederea încheiereii contractului de finanțare.
10.2022
25.07.2023
A fost publicat anunțul de participare simplificat SCN1128726, privind atribuirea contractului de Proiectare și execuție Lucrări de Extindere rețea apă și canalizare străzile : Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor,Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura, din municipiul Toplița, județul Harghita prin Programul Național de Finanțare „Anghel Salighny”.
Termenul de depunere a ofertelor este 23.08.2023.
25.07.2023
24.08.2023
A avut loc deschiderea ofertelor pentru procedura simplificată SCN1128726, privind atribuirea contractului de Proiectare și execuție Lucrări de Extindere rețea apă și canalizare străzile : Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor, Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura, din municipiul Toplița, județul Harghita prin Programul Național de Finanțare „Anghel Salighny”.
În curs de evaluare a ofertelor depuse.
24.08.2023
23.11.2023
S-a semnat contractul de Proiectare și execuție Lucrări de Extindere rețea apă și canalizare străzile : Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor, Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura, din municipiul Toplița, județul Harghita.
23.11.2023
17.01.2024
S-a semat contractul de finanțare nr. 3025 pentru obiectivul de investiții Extindere rețea apă și canalizare străzile : Tarniței, Murelor, Lungă, Florilor, Ghioceilor, Crinului, Agricultorilor, Pădureni, Măgura, din municipiul Toplița, județul Harghita prin Programul Național de Finanțare „Anghel Salighny”.
17.01.2024
22.01.2024
S-a emis ordinul de începere a serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții
În curs de elaborare a proiectului tehnic.
22.01.2024
Sari la conținut