Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, județul Harghita

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect aprobat pentru finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny” Nr. contract   Data contractului   În ultimi ani infrastructura Municipiului Toplița a fost intr-o dezvoltare…

Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect aprobat pentru finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny”  Nr. contract   Data contractului   Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare…

Extindere rețea de apă și canalizare pe diferite străzi din municipiul Toplița

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect aprobat pentru finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny”  Nr. contract   Data contractului   În ultimii ani, dupa consolidarea structurilor democratice și a…

Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzină de apă din Municipiul Toplița

Grad de Realizare 0% Coordonatorul investiției Municipiul Toplița Responsabil contract Urzică Dumitru Anul 2022 Starea investiției  Proiect depus spre finanțare prinProgramul Național de Investiții„Anghel Saligny”  Nr. contract   Data contractului   Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare…

Sari la conținut