Ședință ordinară – Proces verbal nr. 10/30.06.2021

Încheiat azi 30 Iunie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

 

Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(4), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Toplița pe care sunt incluse 3 proiecte de hotărâri, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând motivat următorii consilieri: Ferencz Vlăduț Ionel; Kondratovici Ionel; Negrea Gheorghe Alin și Vodă Marc Ioan Andrei.

În continuare are cuvântul dna. consilier Dobrean Olga Ana – președintele ședinței.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr.6 al Hotărârii

Consiliului Local nr.190/2020 referitoare la impozitele și taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplița, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, când va fi deschis SPA-ul de către Primărie, deoarece nu este normal ca înainte cu o zi de ședință să aprobăm tarifele, trebuiau făcute mai înainte nu în ultimul timp.

Ing. Olariu Dunitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: înainte de deschiderea SPA-ului aveam informația că totul este în regulă și la momentul de față am constatat că este un dezastru, la următoarea ședință avem rectificare bugetară și încercăm să rezolvăm problema, la fel cu parcările pentru taximetriști și cu deschiderea Cinematografului.

Dl. consilier Coman Ionel – face următoarea precizare legat de prețurile de la Cinematograf, fiind în învățământ și cunoscând situația și modul în care elevii ar dori să participe dar situația financiară este extremă, nu știu în ce condiții de la 18 lei s-a ajuns la 16 lei reducerea pentru elevi, întreabă pentru un grup de minim 10 elevi nu sar putea acorda o reducere de până la 10 lei/elev, costurile sunt mari până la clasa a VIII a, iar la liceu strângem foarte puțini elevi pentru că o diferență de 8 lei este costul transportului până la Bilbor, ceea ce contează foarte mult, este o diferență, dacă se poate modifica ceva?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – informează Consiliul Local al municipiului Toplița, următoarele: la stabilirea tarifelor sa mers pe ideea de a merge pe tariful minim pe cât îl putem acorda, mergeam pe 5 lei sau 8 lei aceasta a fost propunerea pentru copii până la 7 ani, dar problema cea mai mare este achiziția filmelor, noi am reușit să negociem ca să plătim acele taxe de film la achiziție strict pe numărul de bilete pe care îl vindem, de altfel vindem 2 bilete la o vizionare plătim taxă de film pe cele două bilete, dar ca să putem achiziționa toată plaja de film să nu aducem filme din anii 60-70 tariful minim posibil pe care am putut să-l punem este de 12 lei cel care este de altfel și subvenționat, dacă mergem sub tariful acesta de 12 lei nu putem achiziționa filme, știți bine că în țară sunt doar câțiva distribuitori de filme, ne-au pus la dispoziție platformele lor pentru a ne alege din toată plaja de filme de pe piață, dacă mergem sub acest tarif nu putem să luăm film.

Dl. consilier Coman Ionel – întreabă, dacă la copii sub 7 ani se poate aplica 12 lei, la elevi nu putem coborî doar 12 lei, sunt Cinematografe care fac grupuri și fac reducere, să fie un preț minim de 12 lei la elevi.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – întreba dl. consilier Szabo de ce venim atât de târziu cu tarifele, ieri am reușit să finalizăm discuțiile cu achiziție de filme și acesta este minimul pe care li la aprobat grila. Ca să fim transparenți ca și Primărie am luat un soft la Cinematograf din care cei care ne furnizează filme văd în timp real câte bilete am vândut, la ce tarif, ca ei să poată să ne factureze aceea taxă de film, dacă mai jos mergem nu vom putea lua filme decât vechi, am simulat la Cinematograf cu dna. care ne este consultant toate tipurile de tarife pe care putem să le practicăm. Dacă luăm din statistica anului 2019 când a fost deschis Cinematograful ni s-a cerut media de vârstă care vine la film, 60% sunt tineri, înseamnă că vor merge 60% cu încasări de 12 lei, noi pe instituție nu avem nici o problemă să meargă la 5 lei pentru că până la urmă noi subvenționăm 85% din biletul real, dar nu obținem filmul.

           Dl. consilier Coman Ionel – întreabă, nici la grupuri de 10 elevi, dacă școala vrea să organizeze?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: așa este vindem cu 12 lei, îl vindem și cu 5 lei dar nu vor avea la ce să se uite, nu putem cumpăra filmul pentru care vine acel grup, aici este problema, față de tarifele pe care sau practicat în anii trecuți sunt la jumătate, maxim la cât s-a putut merge, dacă doriți să puneți tarife mai mici foarte bine, atunci nu avem ce proiecta.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – tot referitor la costul biletelor, ați făcut cumva o simulare în care prețurile pentru adulți să fie majorate pentru ca să putem să suplimentăm o scădere la prețurile pentru elevi?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: da, am făcut o similare și am prezentat-o mai înainte când am spus că este 60% și media de vârstă 18 ani a celor care merg la fim și ne încadrăm sub grila privind achiziționarea filmelor, pentru că dacă persoanele sub 18 ani ar fi un procent de 50-60% nu ar fi nici o problemă să majorăm să facem 8 lei biletul copiilor, dar luând categoria de  sub 7 ani sau 18 ani sunt 60% , facem biletul la 8 sau 5 lei nu ne mai încadrăm la condițiile de achiziție pentru că nimeni nu ne dă film ca să-l proiectăm în condițiile în care am negociat să nu plătim o sumă fixă pentru un anumit film, să plătim exact pe cât încasăm, vindem două bilete, plătim după două bilete, în condițiile acestea nu ne dă nimeni nici un film, dacă mergem pe cealaltă posibilitate să plătim sumă fixă pe film, adică avem 90 de locuri plătim taxă de film pe cele 90 de locuri atunci chiar aruncăm banii pe geam.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă, există la momentul de față vreun pachet pentru grupuri, spre exemplu cadrele didactice în timpul anului școlar care vor să facă activități extracurriculare?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde, nu, a fost o asemenea idee dar repet cu toate reducerile posibile am mers pe 14 și 12 lei, puteam foarte bine de ochii lumii să facem un pachet de reducere să punem 18 lei pentru adulți, 17 pentru elevi și puneam 14 lei pentru pachete de elevi, se poate, puteți face și dvs. acum, dar să nu ne furăm căciula, este clar că, copii merg în grup, nu merg singuri, nu ne mai complicăm am pus prețul minim posibil, dacă doriți puteți face tarif mai mare pentru elevi dar trebuie să aveți în vedere că trebuie să ne încadrăm și la art. din Legea învățământului care spune că trebuie să subvenționăm 75% din bilet și puteți să majorați pentru elevi, dar ne-am dus minim, am discutat intens pe această temă, minimul posibil ca să putem să proiectăm este de 12 lei, putem simula împreună dacă doriți. Trebuie să ținem cont de faptul că în Hotărârea de Consiliului Local veche și tarifele care sau practicat la deschidere și în 2019 inclusiv prețurile erau dublu sau triplu, acum le-am dus la minim posibil, altceva nu putem face.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, de anul trecut și până în prezent a fost rentabil Cinematograful, atunci de ce nu închiriem sala respectivă la o firmă care aduce filme ca lumea așa cum este și în alte localități.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: Cinematograful este ca să-l punem la dispoziția cetățeanului să se uite la film, nu nr interesează ca fă facem profit, la fel este în pierdere și SPA-ul.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde dlui. consilier Szabo: dacă vedeți la primul tarif de 80 de lei ca să se vadă cu cât subvenționează pentru toplițenii care plătesc taxe Primăria Toplița – Consiliul Local, practic dacă cineva privat ar veni și luând cifrele din 2019 prezența la filme un bilet ar costa 80 lei, luând în calcul salariați, peleți, încălzire, electricitate, servicii, prețul filmului care este 65% ajungem la 80 lei, am încercat și varianta în care să dăm în chirie, să căutăm pe cineva, domeniul cinematografic este la pământ după un an și jumătate de pandemie.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – propune să se ia în calcul opțiunea de grupuri organizate în tandem cu profesorii care sunt dispuși să facă aceste tipuri de activități pe viitor și eventual să veniți cu o completare cum considerați de cuviință fapt ce ar fi și benefic financiar pentru toată lumea și pe de altă parte să stimuleze și elevii ca să participe mai des la activități culturale organizate cu un cadru sau două didactice care să aibă o anumită tematică.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – precizează următoarele: în contractul de consultanță pe care îl avem cu această firmă care se ocupă de film Cluj am prevăzut periodic depinde de cererea pe care o să o avem din partea școlilor, proiecții de filme românești educative, desene animate pentru grădiniță care se vor proiecta gratis, dar asta trebuie să vedem programul pe care va funcționa Cinematograful, unde putem să punem acele proiecții, dar la partea de grupuri dacă revenim putem modifica Hotărârea de Consiliu fără nici o problemă, dar vă spun sincer că sub 12 lei nu putem merge pentru că nu ne mai dă nimeni nici un film, repet în condițiile în care am negociat să se taxeze la numărul de bilete vândut, dacă sunt două plătim după două, puteți majora tarifele nu este nici o problemă, s-a aplicat un discount de până la 12 lei ca să avem pentru grupuri.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – am discutat cu dl. administrator, eu o să votez hotărârea în forma inițială, dar dacă tot am vorbit despre SPA când facem tarifele poate o să avem în vedere faptul că și acolo se subvenționează și s-a construit SPA-ul din impozite și taxe locale și poate ar trebui pentru toplițeni să avem în vedere un tarif diferențiat, este o propunere pe care trebuie să o analizăm.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – dacă aveți bază legală eu sunt de acord.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: s-a analizat această problemă, de la juridic s-a venit cu un răspuns pe care trebuie să-l mai analizăm, am promis că vă vom chema la discuții pentru că la SPA este fluxul mai mare, am cerut să se facă un tarif/bilet pentru toplițenii care au taxele și impozitele achitate la zi, problema este că nu am găsit un cadru legal prin care să facem o diferență între toplițeni și turiștii care vin, dacă se găsește avem în plan, este scrisă avem pe birou, dar stăm să găsim cadrul legal, dl. secretar vă poate confirma a mai fost un caz în care Instituția Prefectului a trimis înștiințare pentru diferențiere, o găsim o aplicăm, va fi totul informatic și acolo, la achiziționarea biletului când se încarcă brățara este cu impozitul la zi și se dă o reducere.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 111/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Toplița”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 112/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl.F, sc.6, ap.2 și stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Toplița.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 113/2021.

Următorul președinte de ședință este dl. consilier Ferencz Vlăduț Ionel.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dna. consilier Dobrean Olga Ana mulţumeşte pentru participarea la şedinţă şi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 30.06.2021.

Topliţa, la 30.06.2021.

 

          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          SECRETAR GENERAL UAT,                          CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                                     CIOBANU MIHAI IULIAN

 

Redactat / dactilografiat

Numele şi prenumele

Funcţia Semnătura Data Nr.exp.
Vîlcan Lucia Secretar – dactilograf 30.06.2021 7

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut