Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița

SKM_C364e22092012050

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut