Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea şi completarea HCL nr. 83/2016 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI”, a amplasamentului Campus Şcolar Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Topliţa”, judeţul Harghita şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare, Extindere şi Dotare, Campus Şcolar Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Topliţa”, judeţul Harghita | Info hotărâre: Nr. 119 / 1 Iunie 2016

Sari la conținut