Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere prin act adiţional şi stabilirea chiriei lunare domnului Bejan Dragomir, chiriaş în spaţiul  cu destinaţie de  locuinţă – imobil aflat în domeniul privat al municipiului Topliţa, situat la adresa str. Sălciilor, nr.8/B, administrat de către Consiliul Local | Info hotărâre: Nr. 112 / 13 Mai 2016

Sari la conținut