Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR.  8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcție  în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp.,  situat  pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:  „Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita” | Info hotărâre: Nr. 8 / 8 Ianuarie 2021

Sari la conținut