Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 62/2020 privind  aprobarea rectificarii  Bugetului General al Municipiului Toplita pe anul 2020 prin majorarea  cu suma de 100 mii lei proveniti din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Harghita pentru achizitionarea unor echipamente si materiale de protectie in vederea pregatirii Spitalului Municipal Toplita pentru pandemia Covid 19, respectiv rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatiilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2020 prin majorarea cu suma de 100 mii lei la Spitalul Municipal Toplita si aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului Spitalului Municipal Toplita | Info hotărâre: Nr. 62 / 29 Aprilie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut