Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR.  182/2020 privind aprobarea ocupării definitive a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița,reprezentând străzi sau segmente de străzi: str. Văii, str. Dealului (segment), str. Lungă (segmente), str. Mesteacănului (segment), str. 1 Decembrie 1918 (segmente), str. Murelor (segment) pentru realizarea investiției: ”Lucrări de asfaltare str. Văii, str. Dealului (un segment), str. Lungă (două segmente), str. Mesteacănului (un segment), str. 1 Decembrie 1918 (patru segmente), str. Murelor (un segment) din municipiul Toplița, județul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 182 / 22 Decembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut