Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 175/2020 privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Colegiului Național Mihai Eminescu Toplița,  asupra bunului imobil teren în suprafață de 451 mp. și construcția aferentă – corpul C3, identificat conform C.F. 51536 Toplița , situat în str. Ștefan cel Mare nr. 15 și revenirea în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Toplița | Info hotărâre: Nr. 175 / 22 Decembrie 2020

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut