Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 138/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr. 248/2018  pentru amplasamentul situat la adresa str.Ștefan cel Mare, nr.65 municipiul Toplița,  identificat prin CF nr.57333, nr.cad.57333 în vederea construirii magazin PENNY MARKET, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațade și în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, branșamente utilități și organizare șantier | Info hotărâre: Nr. 138 / 23 Septembrie 2019

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut