Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 126/2020 privind declararea ca bun de interes public local si aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Toplita în domeniul public al Municipiului Toplita  a imobilului – teren si constructii inscris in CF nr. 53138 Toplita  in suprafata totala de 616 mp , situat in municipiul Toplita str. Dealului nr. 9 | Info hotărâre: Nr. 126 / 8 Septembrie 2020

Sari la conținut