Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE NR. 93/2020 privind darea în folosinţă pentru utilitate publică / drept de servitute a terenului în suprafaţă totală de 290 mp. (285 mp teren ocupat temporar pe durata execuţiei lucrărilor si 5 mp.teren ocupat definitiv), situat pe str. Murelor, fn. făcând parte din domeniul public al localităţii pentru SDEE Transilvania Sud – SDEE Harghita, în scopul executării lucrărilor pentru investiția ”Spor de putere Pârtia de schi, str. Murelor – municipiul Toplița” beneficiar SC Farmacia Nova SRL cu sediul în Toplița, str. Victor Babeș, bl.A, sc.2, ap.2-3 | Info hotărâre: Nr. 93 / 30 Iunie 2020

Sari la conținut