Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE NR.  59/2019 privind darea în folosinţă pentru utilitate publică / drept de servitute a terenului în suprafaţă totală de 331 mp. (teren ocupat temporar pe durata execuţiei lucrărilor 329 mp. și 2 mp.teren ocupat definitiv), situat pe str. Aluniș făcând parte din domeniul public al localităţii pentru SDEE Transilvania Sud – SDEE Harghita, în scopul executării lucrărilor reprezentând „Alimentare cu energie electrică pentru SC MIORITIC FOREST SRL, str. Gării, nr.24-26, Topliţa, judeţul Harghita”. | Info hotărâre: Nr. 59 / 23 Aprilie 2019

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut