Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 135/ 2020 privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 34.100 lei, a  apartamentului compus din o cameră și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str.Eroilor, bl.A, sc.1, ap.41, către chiriașul Teslovan Ileana, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat Stoicescu Vlad | Info hotărâre: Nr. 135 / 21 Septembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut