ANUNȚ PUBLIC: Dezbatere publică – cu privire la documentația de urbanism PLAN URBANISTIC ZONA

Municipiul Toplița, organizează în perioada 09.05.2022÷30.05.2022, consultarea opiniei publice cu privire la documentația de urbanism:

„PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTAREA TERRENULUI PENTRU EXPLOATARE MINIERĂ- CARIERĂ DE ANDEZIT”, cu regulamentul local de urbanism aferent; str. Călimani nr.f.n.; beneficiar: „ASTOR COM” S.R.L.; elaborator: „Arhitecton” S.R.L.– arh.urb. Kovacs Angela   Consultarea documentației de urbanism propuse pentru dezbatere publică, poate fi făcută astfel:
– accesând pagina de internet a Municipiului www.primariatoplita.ro, la secțiunea: Informații publice – Acte necesare și formulare- Urbanism;
– direct la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Toplița camera 205 etaj II, luni ÷joi între orele 7,00÷15,00.
Observații, propuneri, sugestii referitoare la prevederile documentației de urbanism pot fi făcute în scris și înregistrate direct la registratura generală a Primăriei Municipiului Toplița sau online pe adresa de e-mail, secretariat@primariatoplita.ro.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 17.05.2022 ora 14,00 la sediul Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, în Sala de Ședințe a Consiliului Local, nr. 104, etaj I.
Prezentarea propunerilor va fi susținută de către elaboratorul documentației de urbanism supuse dezbaterii publice.
Sunt invitați să participe toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut