ANUNȚ PUBLIC: Dezbatere publică – cu privire la documentația de urbanism PLAN URBANISTIC ZONA

Municipiul Toplița, organizează în perioada 09.05.2022÷30.05.2022, consultarea opiniei publice cu privire la documentația de urbanism:

„PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTAREA TERRENULUI PENTRU EXPLOATARE MINIERĂ- CARIERĂ DE ANDEZIT”, cu regulamentul local de urbanism aferent; str. Călimani nr.f.n.; beneficiar: „ASTOR COM” S.R.L.; elaborator: „Arhitecton” S.R.L.– arh.urb. Kovacs Angela   Consultarea documentației de urbanism propuse pentru dezbatere publică, poate fi făcută astfel:
– accesând pagina de internet a Municipiului www.primariatoplita.ro, la secțiunea: Informații publice – Acte necesare și formulare- Urbanism;
– direct la Biroul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Toplița camera 205 etaj II, luni ÷joi între orele 7,00÷15,00.
Observații, propuneri, sugestii referitoare la prevederile documentației de urbanism pot fi făcute în scris și înregistrate direct la registratura generală a Primăriei Municipiului Toplița sau online pe adresa de e-mail, secretariat@primariatoplita.ro.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 17.05.2022 ora 14,00 la sediul Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, în Sala de Ședințe a Consiliului Local, nr. 104, etaj I.
Prezentarea propunerilor va fi susținută de către elaboratorul documentației de urbanism supuse dezbaterii publice.
Sunt invitați să participe toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut