Anunț public cu privire la intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonalal inițiatorului: Hompot Sandor Cătălin și alții

Anunț HOMPT și alții

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut