Anunț – În atenția cetățenilor municipiului Toplița în vederea emiterii Titlului de Proprietate, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin. (2^1) din legea fondului funciar nr 18/1991

Anunt legea 123

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut