HOTĂRÂREA NR. 17 / 2024 Privind aprobarea modificării prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad.9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Natea Mariana – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  14/01.02.2024; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5052/05.02.2024; – Proiectul de hotărâre privind modificarea…

HOTĂRÂREA NR. 16 / 2024 Privind aprobarea modificării prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad.9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Muntean Vasile – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr. 13/01.02.2024; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5049/05.02.2024; – Proiectul de hotărâre privind modificarea…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut