HOTĂRÂREA NR. 73/2024 Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a regulamentului local aferent pentru ”Schimbarea destinației din zonă rezidențială în zonă cu funcțiuni mixte: industrie, depozitare și birouri” în municipiul Toplița, str. Stejarului nr. 70/B, jud. Harghita, beneficiar: TODIRIȚĂ Dalia (def. TODIRIȚĂ Vlad)

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată din data de 5 iunie 2024, Având în vedere: – Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 75/16.05.2024  privind aprobarea unei documentaţii tehnice de urbanism şi amenajare…

Sari la conținut