HOTĂRÂREA NR. 82/2022 privind aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale și de necesitate, administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 aprilie 2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 87/15.04.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 13234/19.04.2022; – Procesul verbal al comisiei de…

HOTĂRÂREA NR. 81 / 2022 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Sportivilor, Bl.F,sc.1, Ap.7 şi stabilirea chiriei lunare, domnului Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022. Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 83/11.04.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12530/12.04.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în…

HOTĂRÂREA NR. 80 / 2022 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Nicolae Bălcescu, Bl.F,sc.6, Ap.2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022. Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 82/11.04.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12531/12.04.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în…

HOTĂRÂREA NR. 79 / 2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5295/2012, modificat prin acte adiţionale pentru Ionta Ana – chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţe din fondul locativ situat pe str. Gării nr. 4

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 80/11.04.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12529/12.04.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei…

HOTĂRÂREA NR. 78 / 2022 privind aprobarea actului adițional nr.11430/12.04.2022 pentru prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl.3M, Ap.4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr.288/22.09.2010.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022. Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 85/12.04.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12532/12.04.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional…

HOTĂRÂREA NR. 77 / 2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B și bl.1C

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 81/11.04.2022; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12533/12.04.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei…

HOTĂRÂREA NR. 76 / 2022 privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 71/2022 referitoare la numărul și cuantumul burselor ce se acordă pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 aprilie 2022, Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 84/12.04.2022; – Raportul de specialitate nr. 12677/13.04.2022; – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la…

HOTĂRÂREA NR. 75/2022 privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 6 aprilie 2022; Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 74/01.04.2022, Raportul de specialitate nr. 11213/04.04.2024; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării…

Sari la conținut